בוא ניתן לך שרות אישי

ביטוח

סוכנות הביטוח אריק סלע שמה לה למטרה לספק את הפתרונות המתאימים ביותר לצורכי כל אחד מלקוחותיה.
לשם כך, אנו פועלים  מול כל חברות הביטוח ובתי ההשקעות בישראל.
אנו מספקים ללקוחותינו שירותים התואמים לצורכי הביטוח של עסקיהם, ושואפים לספק פתרונות מיטביים. לשם כך אנו חותרים ללימוד מתמיד של השוק, של צורכיהלקוח ושל השינויים החלים במוצרי הביטוח בשוק הביטוח בעולם המערבי.
אנו מספקים ללקוחותינו שירותים המותאמים לאופיהייחודי של עסקיהם וקשובים באופן תמידי לשינויים החלים בם. אנו מקפידים לספקשירותים בהתאם להתפתחותו העסקית של הלקוח,    ובהם
 • מגוון שירותי ניהול סיכונים
 • סיוע ללקוח וליועציו המשפטיים בניסוח ובעריכה של סעיפי אחריות , שיפוי וביטוח בעת ניסוח.
 • הסכמים שונים עם שותפים, עם לקוחות, עם קבלנים, עם ספקים, עם רשויות   ועוד
אנו מרגישים מחויבים להשגת התנאים האופטימאליים עבורלקוחותינו, ובשל כך ביססנו את מעמדנו בשוק הביטוח. מעמדנו היציב מאפשר לנו לספק ללקוחותינו את פתרונות הביטוח המתאימיםביותר בעידן של כלכלה גלובלית.
 
שירותינו כוללים בין היתר:
 • ניתוח הצעות ביטוח ועריכת טבלאות השוואה.
 • בדיקת הפוליסות והתאמתן להסכמות שהושגו עם המבטחים.
 • סיוע בגיבוש ובהגדרה של מדיניות ביטוח לטווח רוך 
 • טיפול בתביעות בעייתיות ומורכבות , תוך הפעלת מומחים בכל תחום לצורך קבלת תשלום הוגן ומלא של תגמולי הביטוח להם זכאי המבוטח.
 • מתן חוות דעת מקצועיות הנוגעות לאיתור חשיפות ולרמת כיסוי הביטוח בעת תביעות .
 • ביטוח אחריות של נושאי משרה , ותיאור מערך ביטוחי החברה
 • ביטוחי רכב, דירה ועסק.
 • שירות ניהול הסדרים פנסיוניים, קופות גמל וקרנות השתלמות .
 • ביטוחי רכוש , אובדן רווחים , הקמה, טרור.
 • ביטוחי חבויות מכל סוג, לרבות צד ג', מעבידים , נושאי משרה, חבות מוצר, אחריות מקצועית , רשלנות רפואית ואחריות מפרסמים.
 • ביטוח ימי ואווירי, לרבות ביטוח מטענים , גופי אוניות ומטוסים : חבויות כלפי נוסעים וצד שלישי.
 • ביטוחים מיוחדים .
חזרה לעמוד הקודם