בוא ניתן לך שרות אישי

עובדים זרים

פנסיה לעובדים זרים
 
חוק פנסית חובה
מגדיר את החבות להפרשה פנסיונית לכל עובד בישראל החל מ – 1/1/2008.
במסגרת ההגדרה של "כל עובד" נכללים כל סוגי העובדים לרבות עובדים זרים ועובדים תושבי שטחים .
ככלל , במדינת ישראל , חלים על העובדים הזרים כל חוקי העבודה החלים על העובדים אזרחי מדינת ישראל , ללא אבחנה וללא תנאי .
נשאלת השאלה כיצד מבצעים הפקדות לעובדים הזרים ? האם הכספים מופקדים בחברות הביטוח ? איך העובדים מושכים את הכספים ?
לגבי עובדים תושבי השטחים , ניתן לפתוח פוליסות בחברות הביטוח המוכרות לנו לפי הנהלים המקובלים. בחברות הביטוח יפתחו פוליסות על שם המעסיק והכספים יועברו על שם העובד במועד סיום יחסי העבודה.
 
לגבי עובדים זרים
על אף שמו , חוק הפנסיה לעובדים זרים אינו מיועד לחסכון כספי פנסיה לפרישה.
החבות להפריש כספים לעובדים זרים באה מתוך הכוונה לחסוך לעובדים קרן שאותה יוכלו לפדות רק במועד עזיבתם את הארץ.
הנחת העבודה היא שקיומה של קרן כזאת תהווה תמריץ לעובד לעזוב את הארץ עם סיום היתר העבודה שלו ובכך יצומצם משמעותית מספר העובדים הבלתי חוקיים השוהים בישראל .
בעיות לוגיסטיקה ובירוקרטיה גרמו לכך שבפועל לא נפתחה קרן מטעם משרד התמ"ת ויחידות הסמך לעובדים זרים כפי שהוחלט.
אף על פי כן , מעסיק שמועסקים אצלו עובדים זרים , יכול לגשת לאחד הבנקים ולפתוח חשבונות נאמנות עבור עובדיו הזרים.
בכל חשבון נאמנות מופקדים הכספים שהופרשו משכר העובד + הפרשת המעביד כך שבעת סיום יחסי העבודה ולפני עזיבת העובד את הארץ יוכל לפדות הכספים .
מעסיק המעוניין בכל זאת להפקיד הכספים בפוליסה פנסיונית , צריך לדעת שבעת הפדיון , ישלם לעובד 35% מס על כספי התגמולים הקיימים בפוליסה.
 
 
חזרה לעמוד הקודם