בוא ניתן לך שרות אישי

תעריפים ודמי טיפול

תעריף דמי טיפול ושירותים נוספים
 
מחודש ינואר 2004, מועד תחילת הרפורמות החדשות בענף הביטוח, הוגדלה חבותו של סוכן הביטוח ( בתחום הפנסיוני והאלמנטרי) כלפי הלקוחות, והוטלו עליו מטלות חדשות ונוספות שלא היו קיימות קודם לכן .
 
עמידה בדרישות החוק והתקנות החדשות, כרוכה בעלייה ניכרת בעלויות תפעול המשרד.
 
אי-לכך , אנו נאלצים לגבות דמי טיפול והשתתפות בחלק מההוצאות הכרוכות במתן השירותים המפורטים .
לקוחות רשאים וזכאים לבצע את רוב הפעולות , ולקבל חלק משירותים אלה, ישירות מחברות הביטוח ובתי ההשקעות .
לנוחיותכם, אנו מפרסמים לרשותכם את מספרי הטלפון של מוקדי השירות בחברות הביטוח ובתי ההשקעות .
 
הזמנת השירות דרכינו מעניקה ללקוח ערך מוסף רב הכולל: הסבר, הכוונה , מעקב ביצוע, ניתוח צרכים , רישום ומענה טלפוני זמין .
 
להזמנת השירות יש ליצור קשר עם משרדינו .
עלות דמי הטיפול והשתתפות בהוצאות יגבו באמצעות כרטיסי אשראי .
להלן רשימת השירותים החייבים בתשלום דמי טיפול :
 
 
 
 
תיאור השירות וסוג הפעולה
לקוח קיים
לקוח חדש
 
מינוי סוכן – קבלת פוליסה פרט לטיפול
ללא חיוב
250
 
מינוי סוכן – קבלת פוליסות מנהלים ופנסיה לטיפול
250
450
 
קבלת מידע מהמסלקה הפנסיונית
150
250
 
ניתוח תיק ביטוח פנסיוני ופוליסות פרט
ללא חיוב
1000
 
תכנון צרכים פנסיוני כולל דו"ח המלצות
750
1800
 
שדרוגים ושינויים בפוליסות קיימות – כולל הכוונה והדרכה
75
 
 
פדיון פוליסה מכל סוג שהוא
300
 
 
הלוואה מפוליסה או מקופה קיימת
750
 
 
הפקת אישורים כולל משלוח (אישורי מס, תחזית וכדומה )
80
 
 
הכנת ריכוז תיק ביטוח קיים ( מעבר לפעם אחת )
200
 
 
הפקת העתקי פוליסה ומשלוח ( לכל פוליסה )
50
 
 
טיפול בתביעות ביטוח חיים מכל סוג שהוא
350
 
 
טיפול בפוליסות מסולקות
300
 
 
שינוי מוטבים
100
 
  דמי טיפול בעובד  50  
 
ביצוע עזיבת עבודה בביטוחי מנהלים ופנסיה
300
500
 
עריכת דו"ח גילוי נאות ומסמך הנמקה
ללא חיוב
750
 
בקשה לשינוי דמי ניהול
250
 
 
שעבוד פוליסה שלא בזמן ההצעה והחידוש
100
 
 
טיפול בהנפקת אישור קיום ביטוח
200
 
*
הצעה לביטוח עסק או חבויות
220
300
*
הצעה לביטוח רכב או דירה
110
150
 
תביעה כנגד צד ג' – טיפול מלא
375
 
 
פתיחת תיק בתביעה כנגד צד ג'
300
 
  בקשת אישורי העדר תביעות 250  
 
 
*דמי השירות והטיפול יוחזרו במידה והביטוח יבוצע דרכנו
כל המחירים נקובים בשקלים חדשים ולא כוללים מע"מ כחוק. 
חזרה לעמוד הקודם