בוא ניתן לך שרות אישי

ביטוח דירה

סוג ההצעה המבוקשת
סוג הנכס
מיגון הדירה
נזקי צנרת למבנה
נזקי רעידת אדמה למבנה
רעידת אדמה לתכולה
תכשיטים בכל הסיכונים
שירות תיקונים למכשירי חשמל


חזרה לעמוד הקודם